اتاق فرار های جدید

برای مشاهده جزئیات اتاق های فرار برروی لینک مورد نظر کلیک نمایید

  • زاده چرنوبیل البرز ، کرج، 45 متری گلشهر، بلوار پونه شرقی، گلستان سوم جنوبی، شایگان، ساختمان میلاد 2
  • اونتور البرز ، کرج، 45 متری گلشهر، بلوار پونه شرقی، گلستان سوم جنوبی، شایگان، ساختمان میلاد 2
  • بخش یازده البرز ، کرج، 45 متری گلشهر، بلوار پونه شرقی، گلستان سوم جنوبی، شایگان، ساختمان میلاد 2
  • تهرومز تهران ، تهران، امیریه، خیابان برادران جوادیان (قلمستان) ، خیابان مسعود مدرس ، پلاک ۱۱۷

نیازمندی های اتاق فرار

این بخش بزودی فعال می گردد